Prodejna opět otevřena! Sleva 50% na objednávky z e-shopu při vyzvednutí na prodejně!

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jsme si vědomi toho, že ochrana Vašeho soukromí při používání našeho internetového obchodu je pro Vás velmi důležitá. Ochranu osobních údajů bereme velmi vážně, a proto jsme přijali potřebná technická a organizační opatření, která zajišťují dodržování právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Vaše osobní údaje zpracováváme výlučně podle uplatnitelných ustanovení právních předpisů, zejména podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), a dále podle interních směrnic společnosti RIFICZECH s.r.o., IČO: 29054044, se sídlem Průmyslová 492, 252 61 Jeneč, Česká republika, (e-mail: security@oodji.cz tel: +420732626671) týkajících se zpracování a bezpečnosti osobních údajů. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jak společnost RIFICZECH s.r.o. jako správce ve smyslu čl. 4 odst.. 7 GDPR (dále jen jako „my“) nakládá s osobními údaji při používání internetového obchodu:

1. Používání internetového obchodu

Přístup do našeho internetového obchodu je zásadně volný a možný bez zveřejnění Vašich osobních údajů.

Pokud navštívíte naše internetové stránky na sociálních sítích, např. na "Facebooku", "Instagramu" nebo "Twitteru", a chcete-li s námi navázat kontakt prostřednictvím těchto sociálních sítí je popř. nutná předchozí registrace do příslušné sociální sítě nebo služby. V tomto případě probíhá sběr, zpracování a využívání Vašich osobních údajů pouze prostřednictvím příslušné sociální sítě nebo služby, na které nemáme žádný vliv. Případné předávání Vašich osobních údajů z naší strany sociální síti a naopak probíhá pouze podle níže uvedených ustanovení.

Pokud nám poskytnete Vaše osobní údaje (např. jméno, adresu, e-mail a platební údaje) přes náš internetový obchod, zejména při registraci, prostřednictvím e-mailu nebo jiných komunikačních kanálů (např. příspěvky do blogů, „postování“ přes „Twitter“ nebo „Facebook“), dochází k tomu vždy dobrovolně. Základem pro toto ukládání a využívání Vašich osobních údajů, které nám předáváte pro takové účely, je článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR, pokud zadáváte tyto osobní údaje za účelem iniciace smlouvy. V ostatních případech probíhá toto ukládání a využívání na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, přičemž naším oprávněným zájmem je zpracování Vaší žádosti.

Když v našem internetovém obchodě podáte objednávku a pověříte nás zasláním zboží, shromažďujeme, ukládáme a využíváme Vaše osobní údaje zásadně pouze v rozsahu, který je nutný pro realizaci smlouvy. Osobní údaje, které shromažďujeme, jsou zpracovávány a využívány pro založení Vašeho zákaznického účtu, pro zpracování a dodání Vašich objednávek v našem internetovém obchodě a pro navázání kontaktu s Vámi za účelem plnění smlouvy, nebo pokud to je nutné ke zpracování Vašeho dotazu nebo komentáře k naší nabídce. Osobní údaje jsou rovněž určeny ke kontrole Vaší způsobilosti k uzavření smlouvy. Právním základem pro související zpracování údajů je vždy čl. 6 odst. 1 písm. b) první věta GDPR. Navíc může být také nutné předat Vaše osobní údaje společnostem, které využíváme za účelem realizace smlouvy. Těmi jsou např. přepravní společnosti nebo jiní poskytovatelé služeb. Také toto předávání údajů poskytovatelům služeb, které využíváme, probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) věta první GDPR.

Ve všech případech, kdy je zpracování údajů, jak je popsáno výše, určeno k plnění smlouvy, je pro uzavření smlouvy nezbytné, abyste poskytli Vaše osobní údaje (viz čl. 13 odst. 2 písm. e) GDPR). Bez Vašich osobních údajů je pro nás plnění smlouvy nemožné.

2. Evidence údajů

Můžeme sledovat informace o používání našich internetových stránek. Když si otevřete naše internetové stránky, jsou evidovány zejména následující přihlašovací údaje, které jsou uchovávány až do automatizovaného výmazu: stránka, z které byly otevřeny naše internetové stránky, stažené obsahy, datum a čas dotazování serveru a přístupu, přenášené množství dat, status přístupu (hlášení, zda bylo vyvolání úspěšné, přenést soubor, soubor nenalezen atd.), rozpoznávací údaje použitého systému prohlížeče a operačního systému a IP adresa dotazujícího se počítače.

Zpracování těchto údajů, zejména IP adresy Vašeho počítače nebo mobilního zařízení a dalších výše uvedených údajů, námi nebo naším poskytovatelem internetového připojení je nezbytně nutné, aby mohlo být zobrazení internetových stránek vůbec umožněno. K tomuto účelu musí Vaše IP adresa zůstat uložena po dobu návštěvy. Slučování těchto údajů s jinými údaji z jiných zdrojů zásadně neprovádíme. Právním základem tohoto zpracování údajů za účelem umožnění používání internetových stránek je čl. 6 odst. 1 písm. f) věta první GDPR, přičemž naším oprávněným zájmem je poskytnutí služeb našeho internetového obchodu.

Kromě toho ukládáme tyto výše uvedené údaje včetně IP adres pouze v anonymní podobě a využíváme je pouze v této anonymní podobě k analýze provozu internetového obchodu a k dalšímu vývoji a optimalizaci nabídky ve Vašem zájmu, rovněž na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) věta první GDPR. Naším oprávněným zájmem je průběžné zkvalitňování našeho internetového obchodu, abychom Vám mohli poskytnout co největší uživatelský komfort, zajistit bezpečnost našeho internetového obchodu a zabránit jeho zneužívání.

3. E-mailová reklama a zasílání newsletteru

Když obdržíme Vaší e-mailovou adresu v souvislosti s prodejem zboží v našem internetovém obchodě a Vy jste proti tomu nevyslovili žádné námitky, vyhrazujeme si právo zasílat Vám na základě § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti pravidelné e-mailové nabídky podobných výrobků z našeho sortimentu, jaké byly již zakoupeny. To je určeno k ochraně našich oprávněných zájmů převažujících v rámci zvážení zájmů týkajících se reklamního oslovení našich zákazníků podle čl. 6 odst. 1 písm. f) věta první GDPR.

Proti používání Vaší e-mailové adresy můžete kdykoli vyslovit námitku zasláním zprávy na výše uvedené kontaktní údaje nebo prostřednictvím příslušného odkazu uvedeného v reklamním e-mailu, aniž by pro to vznikly jiné náklady než náklady na přenos v základní sazbě.

Pokud jste v našem internetovém obchodě nekoupili ještě žádné zboží, budou Vaše osobní údaje využívány k reklamním účelům (např. zasílání newsletteru) pouze po Vašem výslovném souhlasu. Pokud se přihlásíte k odebírání našeho newsletteru, pak budeme údaje, které jsou pro to zapotřebí nebo které jste sdělili zvlášť, využívat k tomu, abychom Vám pravidelně zasílali náš e-mailový newsletter na základě souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) věta první GDPR.

Odhlášení z odebírání newsletteru je možné kdykoli a může být provedeno buď zasláním zprávy na výše uvedené kontaktní údaje, nebo prostřednictvím příslušného odkazu uvedeného v newsletteru. Po odhlášení smažeme Vaši e-mailovou adresu, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším využíváním Vašich údajů nebo pokud si nevyhrazujeme další použití údajů, které je povoleno ze zákona a o kterém Vás informujeme v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

4. Soubory cookie

Abychom Vám umožnili rychlé prohlížení a tím komfortní používání našich internetových stránek, používáme na našich stránkách soubory cookie. Jedná se o malé textové soubory, které se ukládají do vašeho počítače. U většiny námi používaných souborů cookie se jedná o takzvané „session cookies“, které jsou (v závislosti na nastavení programu Vašeho prohlížeče) automaticky vymazány, když ukončíte návštěvu našich internetových stránek a uzavřete prohlížeč. Kromě toho používáme také takzvané „persistent cookies“, které zůstávají na Vašem počítači po dobu až jednoho roku a které Vám mají usnadňovat používání našich internetových stránek, zejména nakupování v našem internetovém obchodě. Používání daných soborů cookie je nezbytné, aby mohl být náš internetový obchod vůbec dán k dispozici a kromě toho také průběžně optimalizován. Zpracování údajů v této souvislosti je tak založeno ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. f) věta první GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá v poskytování funkčního internetového obchodu návštěvníkům našich internetových stránek a v co největším zpříjemnění a zefektivnění návštěvy a používání internetových stránek.

Samozřejmě můžete akceptaci souborů cookie zamítnout pomocí nastavení Vašeho prohlížeče („neakceptovat žádné soubory cookie“). Dovolujeme si Vás upozornit, že v tomto případě jsou některé funkce naší online nabídky k dispozici jen v omezené míře nebo popř. vůbec.

5. Google Analytics

Pro účely statistického hodnocení využíváme nástroj na analýzu webových stránek Google Analytics od společnosti Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google“). Google využívá k analýze používání webových stránek a aplikací Google analytics cookies. Informace shromážděné prostřednictvím soborů cookie (včetně IP adres) jsou zpravidla předávány na server od Google v USA, kde jsou ukládány. Používáme Google Analytics s rozšířením "_anonymizehelp()", čímž jsou všechny IP adresy v rámci EU před předáním do USA anonymizovány tak, že při předávání a vyhodnocování údajů nedochází již k žádné bezprostřední identifikaci osob. Společnost Google analyzuje na základě našeho pověření aktivity uživatelů na webových stránkách a shrnuje pro nás výsledky ve zprávě. Tyto informace mohou být společností Google předány třetím osobám, pokud to je stanoveno zákonem nebo pokud třetí osoby zpracovávají informace z pověření společnosti Google. IP adresa poskytnutá Vaším prohlížečem v rámci používání Google Analytics není slučována s jinými údaji od společnosti Google.

Proti shromažďování a ukládání údajů prostřednictvím Google-Analytics můžete kdykoli s účinností do budoucna vyslovit nesouhlas tím, že si nainstalujete následující plugin prohlížeče od Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Budoucímu použití Google Analytics, zejména při přístupu na naše internetové stránky z prohlížečů mobilního koncového zařízení, můžete zabránit také kliknutím na následující odkaz: [Deaktivace Google Analytics]. Kliknutím na odkaz se do Vašeho koncového zařízení uloží tzv. Opt-out cookies. Když smažete soubory cookie na Vašem koncovém zařízení, je nutné opětovně kliknout na tento odkaz, abyste Google Analytics nadále deaktivovali.

Kromě toho plánujeme využívat v budoucnu navíc reklamní funkci Google Analytics, která zahrnuje následující funkcionality:

 • Remarketing s Google Analytics;
 • Zprávy o impresích v obsahové síti Google;
 • Zprávy Google Analytics o výkonu podle demografických charakteristik a zájmů;
 • Integrované služby, pro které jsou v Google Analytics shromažďovány údaje pro reklamní účely, včetně sběru dat prostřednictvím soborů cookie pro inzertní údaje a anonymní identifikátory.

V rámci remarketingu s Google Analytics můžeme návštěvníky internetových stránek rozdělit do skupin podle jejich uživatelského chování. Tato funkce nám umožňuje prezentovat Vám na našich internetových stránkách a na internetových stránkách třetích poskytovatelů, které patří do obsahové sítě Google, reklamní inzeráty vztahující se k určitému okruhu zájmu. K tomu budeme používat DoubleClikc cookies (tzv. cookies třetích poskytovatelů) vygenerované Google Analytics, které budou společností Google ukládány na Vašem koncovém zařízení. DoubleClick cookie sbírá a ukládá informace o používání našich internetových stránek a internetových stránek třetích poskytovatelů, které jsou součástí obsahové sítě Google. To umožňuje Vaše opětovné rozpoznání, když si otevřete internetové stránky třetího poskytovatele, které patří do obsahové sítě Google. Tím Vám mohou být na internetových stránkách třetího poskytovatele prezentovány obsahy, které jste předtím vyvolaly na našich internetových stránkách. Pro vyhodnocování informací uložených pomocí DoubleClick cookies dostáváme pravidelně zprávy Google Analytics ve formě statistik o demografických charakteristikách uživatelů (věk, pohlaví, kategorie zájmů). Analýza těchto informací nám pomáhá přizpůsobovat internetové stánky přáním zákazníků a dále je zkvalitňovat.

Podle vlastního vyjádření od společnosti Google neobsahují DoubleClick cookies žádné osobní údaje. Shromážděné informace mohou být sloučeny s existujícím účtem Google pouze v případě, že jste k tomu udělili výslovně svůj souhlas. Informace k tomuto a k prohlášení o ochraně osobních údajů od společnosti Google naleznete na: https://www.google.com/policies/privacy/.

Pokud nechcete, aby se Vám zobrazovala personalizovaná reklama, lze ji deaktivovat na následujícím odkazu: http://www.google.com/settings/ads. Trvalé deaktivace DoubleClick cookies můžete dosáhnout instalací následujícího pluginu prohlížeče: https://www.google.com/settings/ads/plugin. Alternativně můžete na stránkách http://www.aboutads.info/choices/ deaktivovat používání souborů cookie pro personalizovanou reklamu ze strany třetího poskytovatele.

Pro předávání údajů do USA existuje rozhodnutí Komise EU o přiměřenosti (č. 2016/1250), podle kterého zajišťují společnosti, které splňují určitá kritéria, přiměřenou úroveň ochrany, známé též jako "EU-US Privacy Shield". Tyto společnosti jsou uvedeny na seznamu, tzv. "Privacy Shield List" nebo také "seznam štítu soukromí". Google patří k těmto společnostem, které jsou na seznamu uvedeny. Předávání údajů do společnosti Google v souvislosti s Google Analytics je založeno na čl. 45 a 28 GDPR.

Google Analytics využíváme proto, abychom mohli analyzovat používání našich internetových stránek, zdokonalovat průběžně naše internetové stránky ve smyslu snadné použitelnosti a přizpůsobit naši online nabídku Vašim potřebám. Základem pro používání Google Analytics je čl. 6 odst. 1 písm. f) věta první GDPR. Naším oprávněným zájmem je optimalizace a zdokonalování našich internetových stránek za účelem zajištění co nejlepšího uživatelského komfortu.

Automatizované rozhodování včetně profilování podle čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR není z naší strany realizováno.

6. Předávání údajů

Zpracovávání a využívání všech osobních údajů je prováděno výlučně autorizovaným personálem. Naši zaměstnanci a námi pověřené společnosti poskytující služby byli námi zavázáni k mlčenlivosti a k dodržování ustanovení týkající se ochrany údajů.

Vaše osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a ukládány v České republice.

Předávání Vašich údajů třetím osobám probíhá v ostatních případech zásadně jen s Vaším výslovným souhlasem (čl. 6 odst. 1 písm. a) věta první GDPR). Výjimku tvoří pouze předávání údajů našim poskytovatelům služeb a kooperačním partnerům, které potřebujeme k plnění a realizaci smluvního poměru s Vámi a které jsme odpovídajícím způsobem pověřili (například poskytovatelé platebních služeb, poskytovatelé technických služeb). Na základě toho je předávání Vašich údajů poskytovatelům služeb a kooperačním partnerům pro účely plnění smlouvy realizováno podle čl. 6 odst. 1 písm. b) věta první GDPR. V těchto případech dodržujeme my, jakož i naši poskytovatelé služeb a partneři striktně všechny požadavky GDPR. Samozřejmě se před předáváním Vašich osobních údajů ubezpečujeme o tom, že naši poskytovatelé služeb a kooperační partneři přitom učinili nezbytná technická a organizační opatření pro zajištění přiměřené úrovně ochrany. Rozsah předávání údajů se omezuje na nezbytnou minimální míru.

Předávání údajů státním institucím a úřadům oprávněným k podávání informací probíhá pouze v rámci zákonné povinnosti poskytnout informace, nebo pokud jsme na základě soudního nebo jiného závazného rozhodnutí povinni poskytnout informace. V tomto případě se předávání údajů za účelem splnění právní povinnosti, které podléháme, řídí čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

7. Obecná doba uchovávání údajů a výmaz údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme jen po dobu, která je nezbytná pro poskytování našich služeb, popř. pro dosažení účelu zpracování, nebo která je opodstatněná na základě oprávněných důvodů na naší straně, včetně právními předpisy stanovené povinnosti k uchovávání údajů.

Osobní údaje, které se Vás týkají, budou vymazány, jakmile důvod pro zpracování údajů odpadne. Pokud výmazu brání oprávněné důvody ve smyslu čl. 17 odst. 3 GDPR, jako např. zákonné povinnosti ukládat a uchovávat údaje, bude zpracování těchto údajů omezeno. V tomto případě bude výmaz údajů proveden v okamžiku, kdy důvod pro další ukládání odpadne, např. když uplyne právními předpisy stanovená doba uchovávání údajů.

8. Práva subjektu údajů

Jako subjekt údajů máte následující práva:

 • podle čl. 15 GDPR právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům, které zpracováváme, a to v rozsahu, který je uveden v tomto článku;
 • podle čl. 16 GDPR právo požadovat neprodleně opravu nesprávných údajů nebo doplnění Vašich osobních údajů, které jsou u nás uloženy;
 • podle čl. 17 GDPR právo požadovat výmaz Vašich osobních údajů uložených u nás, pokud není další zpracování nutné:
  • k uplatňování práva na svobodu projevu a informace;
  • ke splnění právní povinnosti;
  • z důvodů veřejného zájmu; nebo
  • k uplatňování, výkonu nebo hájení právních nároků;
 • podle čl. 18 GDPR právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud
  • je správnost údajů Vámi popírána;
  • je zpracování údajů protiprávní, Vy ale jejich výmaz zamítnete;
  • údaje již nepotřebujeme, Vy je ale potřebujete k uplatňování, výkonu nebo hájení právních nároků nebo
  • jste podle čl. 21 GDPR vznesli námitky proti zpracování údajů;
 • podle čl. 20 GDPR právo získat Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturované, běžné a strojově čitelné podobě nebo požadovat předání údajů jinému správci;
 • podle čl. 77 GDPR právo podat stížnost u orgánu pro dohled nad ochranou osobních údajů. Obvykle se můžete obrátit na orgán dohledu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, https://www.uoou.cz/).

Žádost o informace, jakož i žádost o opravu, zablokování nebo výmaz osobních údajů je třeba zaslat buď písemně na adresu RIFICZECH s.r.o., Průmyslová 492, 252 61 Jeneč, Česká republika, nebo e-mailem na security@oodji.cz.

Po vymazání Vašich osobních údajů si musíte založit nový zákaznický účet a znovu zadat Vaše osobní údaje, pokud chcete podávat další objednávky v našem internetovém obchodě.

9. Ostatní ustanovení

Vyhrazujeme si právo změnit nebo doplnit toto prohlášení o ochraně osobních údajů s účinkem do budoucna, a to zcela nebo částečně. V každém případě Vás budeme o změně tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů informovat v dostatečném časovém předstihu, minimálně však 30 dnů před zamýšleným vstupem změn v platnost. Informace bude zaslána e-mailem na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli při registraci. Jakmile pak opět navštívíte náš internetový obchod, vyzveme Vás současně s výrazněním změněného ustanovení (změněných ustanovení) k prohlášení, že jste toto vzali na vědomí a že jste se změněnými ustanoveními ohledně ochrany osobních údajů seznámili.

V případě dotazů týkajících se sběru, zpracování nebo využívání Vašich osobních údajů z naší strany se, prosím, obraťte přímo na nás prostřednictvím kontaktních údajů uvedených výše v úvodu.

Stav k: 17.12.2019